Loading...

Regulamin pobytu

W celu zapewnienia spokojnego pobytu naszych Gości prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu panującego na terenie posesji DobraNocka & Zielone Wzgórze.


1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłacie zadatku w wysokości 30% kwoty pobytu.
2. W przypadku odwołania rezerwacji wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Płatność za pobyt prosimy uregulować w dniu przyjazdu bądź dnia następnego
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż zdeklarowany przy rezerwacji opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
5. .Doba rozpoczyna się o godzinie 16 i trwa do godziny 10 dnia następnego.
6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.
7. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucze wejściowe do domu i pokoju, które zwraca w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków.
8. Śniadania podajemy o godzinie 9:00 a obiadokolacje o godzinie 18:00
9. W trakcie pobytu goście dbają o porządek w pokojach oraz aneksie kuchennym (sprzątają po sobie,myją naczynia) A jeśli wychodzą poza posesję proszeni są o zamykanie okien w pokojach a szczególności okien dachowych oraz drzwi balkonowych
10. We wszystkich budynkach DobrejNocki oraz Zielonego Wzgórza obowiązuje całkowity zakaz palenia.
11. Goście mają wyznaczone miejsca postoju pojazdów na parkingu niestrzeżonym na terenie posesji.
12. Za bezpieczeństwo dzieci w domu jak i na terenie posesji odpowiadają ich opiekunowie.
13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia na terenie posesji DobraNocka&Zielone Wzgórze, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Ponadto powinien powiadomić gospodarzy o wystąpieniu ewentualnej szkody.
14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia należącego do gościa.
15. Na terenie posesji mogą przebywać jedynie osoby, które mają wykupiony pobyt w naszym gospodarstwie, odwiedziny innych osób muszą być zgłoszone gospodarzom.
16. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gości jest zabronione, chyba że będzie to wcześniej uzgodnione z gospodarzami.
17. Rozpalanie kominka przeprowadza gospodarz, który poinstruuje gości jak postępować podczas dalszego palenia w kominku.
18. Przy paleniu w kominku należy zachować szczególną ostrożność, a ze względów bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do paleniska kominka.
Kominek znajdujący się w salonie jest kominkiem zamkniętym i dlatego zabrania się pieczenia kiełbasek oraz ziemniaków w nim jak i innych potraw.
19. Na terenie posesji jest wyznaczone miejsce na ognisko, chęć jego samodzielnego rozpalenia należy zgłosić gospodarzom.
20. Osobom nietrzeźwym zachowującym się agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. To samo dotyczy osób, które rażąco łamią zasady niniejszego regulaminu.
21. Pobyt zwierząt w obiekcie DobraNocka zabroniony natomiast w obiektach Zielonego Wzgórza po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami-obowiązuje dodatkowa opłata.
Pies/Kot – 10 zł/doba
22. Prosimy o oszczędzanie wody, nie mamy wodociągu tylko studnię, która niestety nie jest bez dna.
23. Prosimy o sumienną segregację śmieci.
24. Wszystkie uwagi na temat pobytu prosimy kierować do gospodarzy.

W związku z panującą w Polsce epidemią COVID-19, w naszych obiektach obowiązują szczególne warunki sanitarne.
Goście dokonujący rezerwacji zobowiązani są do podpisania oświadczenia, którego treść zamieszczamy poniżej:
Oświadczenie związane z panującą epidemią COVID-19

Ja niżej podpisany/a oświadczam w imieniu własnym, jak i wszystkich osób, w imieniu których dokonuję rezerwacji, że:
• Nie jestem poddany/a kwarantannie, izolacji (osoba chora na Covid-19), ani też zakażona SARS CoV-2
• Jeśli przebywałem/am na kwarantannie, to posiadam zaświadczenie lub wynik testu, iż jestem zdrowy/a
• Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zachorowania na koronawirusa w okresie mojego pobytu na tej kwaterze nie będę rościł/ła pretensji o przyczynienie się do zakażenia w stosunku do właścicieli obiektu.
• W przypadku zachorowania i obowiązku przedłużenia z tego powodu pobytu na kwaterze zobowiązuję się do pełnego pokrycia kosztów za te dodatkowe dni pobytu.
• Poza tym będę ściśle przestrzegał/ła regulaminu pobytu w obiekcie i stosował/ła się do wszystkich zaleceń, mających wpływ na moje bezpieczeństwo zdrowotne.

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy udanego wypoczynku.
Gospodarze

 

Treść oświadczenia w formie do pobrania: Kliknij tutaj!